Za  krásneho počasia, napriek tomu, že bolo Medarda, sme sa 8. júna t.r., my maturanti Strednej PTŠ vinohradnícko-ovocinárskej v Modre z roku 1957, stretli po šesťdesiatich rokoch. Už po devätnásty krát sme si pripomenuli tento „vstup do života“.

Za spolužiakov Barbora Pikulíková

Tags: