Snahy o spoluprácu a zjednotenie vinárov a vinohradníkov v novovzniknutej ČSR existovali už v roku 1919. Dôležitou oblasťou bola v tom čase ochrana domáceho vinárstva, ktorá mala spočívať v uprednostňovaní domáceho vína na trhu, ktorého kvalita (najmä slovenského) bola roky spochybňovaná. Cieľom bolo zabrániť dovozu zahraničného vína s nízkym clom a vysokým dovozným kontingentom.

PhDr. Lucia Balajová, Katedra slovenských dejín, FF UK Bratislava
Ilustračné foto archív autora

Tags: