Na otázku, odkedy sa na našom území pije víno a pestuje vinič, nie je vôbec jednoduché odpovedať. Koncom minulého storočia historik František Kalesný prezentoval názor, že vinič sa na území Malých Karpát pestoval už v staršej dobe železnej (halštatská doba). Svoje tvrdenia odvodzoval najmä z výskumov archeológa Mikuláša Dušeka, ktorý začiatkom 60. rokov 20. storočia uskutočnil archeologické vykopávky na vrchu Molpír pri Smoleniciach. Tu sa rozprestieralo rozsiahle hradisko, vybudované spoločnosťou ľudí – nositeľov kalenderberskej kultúry. Dušek okrem iných predmetov objavil osem nožov, ktoré charakterizoval ako vinohradnícke, a hlinenú nádobu, ktorá mala slúžiť na uchovávanie vína. Datoval ich do 7. – 6. storočia pred n. l. Tieto tvrdenia však musíme považovať za nepodložené, pretože od vykopávok na Molpíre archeológovia nepotvrdili výskyt vinohradníckych nástrojov z uvedeného obdobia na našom území.

Foto archív autora

Tags: