Začiatky pestovania viniča hroznorodého na zemplínskych podhoriach a tokajských vrchov nevieme presne určiť. Podľa Antona Szirmaya de Szirmu (1747-1812) sa víno v dnešnej tokajskej oblasti vyrábalo už pred príchodom staromaďarského etnika na územie historického Zemplína. Stále aktuálnejší je predpoklad, že vinohradníctvo na východnom Slovensku existovalo už od dôb rímskeho panstva v Panónii, t.j. od 3.stor. nášho letopočtu. Časť historikov túto zásluhu pripisuje Keltom (4.-1. storočie pr.n.l), niektorí ešte starším etnikám.

PhDr. Juraj Ždanský, CSc.

Tags: