Senzorické laboratórium,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
STU v Bratislave
812 37 Bratislava, Radlinského 9

Vážené kolegyne a kolegovia, naše Senzorické laboratórium vám ponúka kurzy

Senzorické hodnotenie vína
a Senzorické hodnotenie destilátov

V decembri m. r. sme získali od Ministerstva školstva SR novú akreditáciu na tieto kurzy, podľa novej vyhlášky. Oproti predchádzajúcej verzii sme vylepšili osnovu, o niečo skrátili trvanie kurzu a úmerne znížili cenu kurzu.

Po skončení kurzu vám odovzdáme Osvedčenie o absolvovaní kurzu s celoštátnou pôsobnosťou. Kurzy sú určené pre všetkých záujemcov, teda tak pre odborníkov, ako aj pre milovníkov týchto nápojov, ktorých na kurze naučíme základy praktického hodnotenia vína, resp. destilátov — najmä používané techniky a metódy hodnotenia. Počas cvičení, ktoré tvoria prevažnú časť kurzu, pripravíme frekventantov kurzu na to, aby bez problémov úspešne zvládli záverečné testy, na základe ktorých dostanú Osvedčenie vybraného posudzovateľa.

Termín kurzu senzorického hodnotenia vína 7. — 8. apríla 2011
Termín kurzu senzorického hodnotenia 9. — 10. júna 2011

Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. a Prof. Ing. Alexander Príbela, DrSc.
Bližšie informácie na adrese alexander.pribela@stuba.sk,
mobil: 0917 279 565

Tags: ,