Kr?sne historick? mesto Sopron, ako ho dom?ci naz?vaj? a K?kfrankos f?varosa, v preklade hlavn? mesto Frankovky modrej, sa v polovici decembra m.r. op?? te?ilo priazni d?m, ktor?m sa v?no stalo profesion?lnou n?pl?ou, v?nu rozumej? a vedia odborne pos?di? jeho kvality.

Tags: