RNDr. Jarmila Laštincová, PhD., Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky Bratislava

Odbor vinohradníctva a vinárstva Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) dostal na posúdenie návrh rezolúcie CST/08/369 medzinárodnej organizácie pre vinič a víno OIV, o ktorej sa rokovalo na zasadnutí v Paríži v októbri t.r. Generálne zhromaždenie posudzovalo pozmeň

Tags: