II. časť
Ing. Jana Lakatošová, Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky CVRV Bratislava

Tags: