Prezident Slovenskej republiky podpísal novelu zákona o hnojivách. Ide o Zákon z 12.novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov. Novela zákona po jej zverejnení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky nadobudne účinnosť 1. januára 2016.

Tags: