V Bratislavskom vládnom hoteli Bôrik sa 13. mája t.r. uskutočnila medzinárodná konferencia zameraná na vzťahy medzi obchodnými reťazcami (OR) a dodávateľmi potravín. Organizátormi boli Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) a Európsky hospodársky a sociálny vývoj (EHSV). Obidve organizácie už dlhodobo vytrvalo poukazujú na závažné dôsledky dominantného správania sa veľkých obchodných systémov: SPPK iniciovala už prvý slovenský zákon o obchodných reťazcoch z roku 2003, ktorý bol odvtedy viac krát novelizovaný, zrušený a pod rôznymi názvami nanovo prijatý. EHSV prijal svoje prvé stanovisko už v roku 2005 (bol to vôbec prvý kritický dokument inštitúcií EÚ), odvtedy boli prijaté ďalšie štyri, pričom najmä ten ostatný, z februára 2013, bol napísaný „nediplomaticky“ a otvorene nazýval veci pravými menami. 

Igor Šarmír Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Foto www.sppk.sk

Tags: