Už takmer jednu desiatku rokov poskytuje na Slovensku služby vinohradníkom a vinárom inštitúcia, ktorá dobre pozná a rešpektuje špecifiká poľnohospodárskej výroby, priamo závislej od klimatických podmienok počas celého vegetačného obdobia – Agra poisťovňa. Zabezpečuje finančnú stabilitu pestovateľov poľnohospodárskych plodín, teda aj hrozna, ktorých často ohrozujú nepredvídané udalosti spôsobené nepriazňou počasia, s následnými škodami na porastoch a úrode. O tom, že je Agra poisťovňa úspešne zafixovaná v povedomí pestovateľov viniča, svedčí narastajúca klientska základňa, ale predovšetkým spokojnosť stálych zákazníkov, oceňujúcich výhody finančného zabezpečenia v jednej z najväčších špecializovaných poisťovní v strednej Európe, majúcej v tejto oblasti takmer 70-ročnú tradíciu. Patrí k nim aj úspešný vinohradník a vinár Alojz Masaryk, majiteľ spoločnosti VÍNO – MASARYK, s.r.o. (na obr. s riaditeľom Agra poisťovne, Ing. Daliborom Bánom), ktorý nám v rozhovore zhodnotil doterajšiu spoluprácu s Agra poisťovňou. 

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Foto Agra poisťovňa

Tags: