Opäť je tu nový rok, k tomu rok jubilejný. Desať rokov z 21. storočia nenávratne uplynulo, tak ako dvadsať rokov od „nežne riadenej“, rok od zavedenia eura, ale tiež od ohlásenia svetovej hospodárskej, a tým aj finančnej krízy. Každý z nás má dokonca svoje malé jubileum — všetci sme o rok starší …

Ján Domin

Tags: