Javí sa, že v roku 2014 dôjde k dlho očakávanému kroku – k zjednoteniu vinohradníckej a vinárskej samosprávy na Slovensku. Keďže rozkol, alebo dnes môžeme povedať miernejšie – rozdelenie – trvá už 20 rokov a prvé návrhy na zjednotenie boli predkladané už v roku 2005, bude užitočné niekoľkými slovami načrtnúť históriu tohto zdĺhavého a boľavého procesu. Nie snáď preto, že by sme chceli akýmkoľvek spôsobom rekriminovať minulosť, ale preto, že sme celej vinárskej verejnosti dlžní tento stav vysvetliť a povedať jasné slovo o smerovaní do budúcnosti.

JUDr. Igor Mancel Predseda Zväzu vinohradníkov Slovenska

Tags: