Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) od zjednotenia vinohradníckej a vinárskej samosprávy, aktívne pomáha riešiť
problémy svojich členov. Ťažiskové témy pritom spadajú predovšetkým do oblasti legislatívy, čo si vyžaduje neustále sledovanie aktuálnych zmien nariadení a ich pripomienkovanie tak, aby vyhovovali každodennej praxi vinohradníkov a vinárov.
Aké hlavné témy riešil zväz so svojimi členmi v priebehu tohto roka a s akými výsledkami, sme sa spýtali výkonnej riaditeľky
Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska Ing. Jaroslavy Pátkovej, PhD.

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Tags: