O časopise

Vinič a víno — dvojmesačné periodikum určené pestovateľom viniča, producentom a predajcom vín, pracovníkom gastronómie a someliérom,  ale tiež širokej obci konzumentov tohto ušľachtilého nápoja. Bohatému okruhu svojich čitateľov prináša  na 24 stranách a 12 stranách prílohy  informácie z domova i zo zahraničia o:

Zdenka Šuranská - šéfredaktorka

Zdenka Šuranská – šéfredaktorka

  • vede a výskume
  • vinohradníckej a vinárskej praxi
  • technológii
  • marketingu
  • legislatíve a ekonomike
  • vinárskej osvete
  • someliérstve
  • zaujímavostiach zo sveta vína

Vychádza 6 x ročne vo vydavateľstve Z & J.

Cena výtlačku 1.30,- € (39,164 Sk), ročné predplatné 7.80,- € (234,983 Sk)

Konverzný kurz: 1 € = 30,126 Sk

Šéfredaktorka: Ing. Zdenka Šuranská

Tajomníčka redakcie: Lívia Horská

Redakčná rada:

Predseda : Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.

Členovia:
Ing. Štefan Ailer, PhD., Igor Budinský, Ing. Andrej Doboš, CSc., Ing. Ján Domin, Ing. Edita Ďurčová, Ing. Peter Handzuš, Ing. Vladimír Hronský, Ing. Jozef Kováč, CSc., Ing. Vladimír Mrva, Ing. Tibor Ruman, PhD., Ing. František Slezák, CSc., Ing. Dušan Slugeň