Vo vinohradoch na Slovensku sme v tomto roku vo veľkej miere pozorovali Esca syndróm viniča a Petriho chorobu viniča. Esca syndróm a Petriho choroba viniča postihujú cievne zväzky viniča a spôsobujú predčasné odumieranie kmienkov viniča, spojené so znižovaním množstva a kvality úrody. Obidve patria medzi takzvané choroby kmienkov viniča, sú spôsobené skupinou húb, ktoré inf kujú vinič a kolonizujú cievne a priľahlé drevné pletivá.

Ing. Ervín Jankura, Výskumný ústav potravinársky, Ing. Ľubomíra Kakalíková, PhD., EcoIPROVIN Slovakia

Tags: