Prognóza houbových chorob révy vinné je nedílnou součástí moderní agrotechniky. S využití prognózy je možné směřovat k efektivní ochraně proti houbovým chorobám, cílenému využívání fungicidů a příležitosti pro využívání ekologických postupů. V různých metodách prognózy houbových chorob se objevovali určité algoritmy originální metody Ing. Antonína Mušky. Klíčem k úspěchu je však využívat tuto originální metodu jako celek, protože tehdy vede k efektivní ochraně proti houbovým chorobám.

Ing. František Muška, Ph.D., prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita, Brno
Foto autor

Tags: