V článku sa venujeme novým ekologickým hnojivam, ktoré sú povolené pre ekologické pestovanie rastlín v SR, spôsobu ich účinkov na vinič, ako aj možnostiam zvyšovania odolnosti viniča proti chorobám a škodcom.

Časť 2.

Ing. Ľubomíra Kakalíková, PhD., Ing. Zuzana Kusá, IPROVIN Slovakia

Foto autor

Literatúra
Int. J. Mol. Sci. 2016, 17(12), 1966

Tags: