Intenzita výskytu chrousta obecného [chrúst obyčajný] (Melolontha melolontha) je mimo jiné také závislá zejména na preventivních ochranných opatřeních, která mohou výrazně omezit jeho výskyt. V roce 1921 byl významným škůdcem nově vysázených vinic na Slovensku. Hlavní příčinou tohoto rozšíření byla zanedbaná preventivní opatření, a to sběr dospělců před tím než nakladli vajíčka. Důvodem tohoto stavu byl nedostatek peněžních prostředků na odměny za nasbírané chrousty.

V současnosti nejsou proti chroustu obecnému povoleny v České republice a ve Slovenské republice žádné přípravky. Vzhledem k těmto okolnostem je velmi důležité provádět výše uvedená preventivní opatření.
 

Přehled použité literatury je k dispozici u autorů

Ing. František Muška Ph. D., Antonín Muška mladší, Anna Mušková, Brno

Tags: