Chroust obecný [chrúst obyčajný] (Melolontha melolontha L.) je tradičním škůdcem révy vinné. Hospodářsky významné škody zdaleka nedosahují dřívější intenzity, ovšem od roku 2000 dochází k jeho postupnému návratu. V roce 1972 v období rojení chroustů došlo k silnému napadení révy vinné v Sobranciach a místy na lokalitě Černík (okres Nové Zámky).

Bc. Antonín Muška, Brno, Ing. František Muška, Ph.D., Komora zemědělských poradců ČR,
Bc. Anna Mušková, Brno

Tags: