Každý vinohradnícky ročník je iný a výnimočný. Vďaka tomu získavame nové skúsenosti, ktoré sa v nasledujúcich rokoch pri celoročnej ochrane viniča snažíme využiť. Samozrejme, nemožno vylúčiť ani rôzne prekvapenia. Tie sú však pre skúseného vinohradníka len výzvy, ktoré je potrebné a  možné riešiť.

Ing. Štefan Šimonka Špecialista na vinič a ovocie BASF Slovensko

Tags: