Napredovanie poľnohospodárstva, zabezpečenie sebestačnosti vo výrobe potravín a rozvoj vidieka, sú v posledných rokoch vážnym spoločenským problémom, na ktorý poukazujú masmédiá a sú tiež témou rozličných vzdelávacích podujatí. Zvlášť v závere januára sa uskutočnili protestné stretnutia slovenských poľnohospodárov a potravinárov, ktorí požadovali navýšenie štátnej pomoci pre agrosektor tak, ako je to v okolitých krajinách. Pokým v Rakúsku dáva štát pre poľnohospodárov na hektár 111 eur, Maďarsko 49 , Česko 36 , na Slovensku je to iba 3,9 eur na hektár poľnohospodárskej pôdy. Pochopiteľne, podmienky sú takto neporovnateľné , nevýhodné, likvidačné pre slovenský agrosektor. Na Slovensko dovážame až 60 percent potravín zo zahraničia.

Ing. František Mach CSc,
NORVT Modra, foto autor

Tags: