Tak ako číslo jedenásť zakladá novú desiatku, aj rez viniča hroznorodého tvorí základ budúcej úrody hrozna a kvality vína. Táto vzácna symbióza mi vystupuje do popredia už aj preto, že som kontinuálny pozorovateľ úspešne sa rozvíjajúcej súťaže, zameranej na podstatný agronomický fenomén pestovania viniča.

Zdenka Šuranská

Tags: