Na pozvanie krajinského ministerstva vidieka a ochrany spotrebiteľa Bádenska-Württemberska (BW) a Nemeckého vinohradníckeho zväzu (DWV) sa 4. novembra t.r. v kongresových priestoroch výstaviska v Stuttgarte zišli zástupcovia Nemecka, Rakúska, Maďarska, Bulharska, Rumunska, Českej republiky a Slovenska , aby si na jednodňovej konferencii v rámci 63. Medzinárodného kongresu DWV (4. – 6. 11. 2018) vymenili názory na vplyv klimatických zmien na oblasť vinohradníctva a vínneho turizmu. Na podujatí sa zúčastnilo okolo 150 účastníkov z radov vinárov, vinohradníkov, šľachtiteľov, výskumných pracovníkov, predstaviteľov príslušných ministerstiev a obchodníkov z krajín dunajského regiónu.

Juraj Solčány
Ilustračné foto Z. Šuranská

Tags: