Inžinierske štúdium Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave v školskom roku 2016/2017 úspešne ukončilo niekoľko stoviek študentov. Široký záber FCHPT dáva študentom možnosť študovať rôzne odbory a  medziodborové tematiky, medzi ktoré patrí aj veda o víne – enológia. Enologickou problematikou sa v tomto roku zaoberali nasledujúce bakalárske práce.

Katarína Furdíková, foto autor

Tags: