Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska v Modre, jediná stredná škola, ktorá pripravuje a vychováva odborníkov pre oblasť vinohradníctva a vinárstva, je súčasne najstaršou školou svojho druhu na Slovensku. Zaznamenáva vyše 130 rokov svojej existencie. Za toto obdobie prešla výraznými pozitívnymi zmenami, vychovala celý rad špičkových odborníkov a tak rozhodnou mierov prispela k súčasnej úrovni nášho vinohradníctva a vinárstva.

-zš- Foto autor, SOŠ

Tags: