Inžinierske štúdium Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave v školskom roku 2018/2019 úspešne ukončilo niekoľko stoviek študentov. Široký záber FCHPT dáva študentom možnosť študovať rôzne odbory a medziodborové tematiky, medzi ktoré patrí aj veda o víne – enológia. Enologickou problematikou sa v tomto roku zaoberali nasledujúce diplomové práce.

Ing. Katarína Furdíková, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava

Tags: