Inžinierske štúdium Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave v školskom roku 2017/2018 úspešne ukončilo niekoľko stoviek študentov. Široký záber FCHPT dáva študentom možnosť študovať rôzne odbory a medziodborové tematiky, medzi ktoré patrí aj veda o víne – enológia. Enologickou problematikou sa v tomto roku zaoberali nasledujúce diplomové práce.

Katarína Furdíková, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava
Foto autor

Tags: