Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vznikla v roku 1995. Poskytuje študijné programy v troch študijných odboroch: záhradníctvo, krajinárstvo a krajinná a záhradná architektúra. Fakulta sa sústreďuje na vzdelávanie odborníkov zameraných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo, vinohradníctvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo, na navrhovanie záhradných a parkových úprav, obnovu a údržbu zelene, na plánovanie a tvorbu krajiny, ochranu pôdy a ovzdušia, vodné hospodárstvo, pozemkové úpravy, odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

Viac na: www.fzki.uniag.sk

Tags: