Po dokvasení a stočení mladého vína z kvasničných kalov nasleduje ďalší krok, ktorý by v procese výroby vína nemal chýbať. Týmto krokom je čírenie vína. V mladom víne sa nachádza veľké množstvo rozptýlených organických zlúčenín a pevných čiastočiek. Najviac sa vyskytujú bielkoviny, triesloviny, slizovité látky (pektíny), ióny železa a medi, farbivá či odumreté zvyšky mikroogranizmov.

Ing. Katarína Macková, Unimpex Laboratorium

Tags: