08. 01. 17

Orvego a Sercadis – účinné a šetrné k plodine

Seminár zameraný na odborné témy – predstavenie nových produktov na ochranu viniča – býva pre účastníkov mimoriadne bohatým a inšpiratívnym zdrojom informácií a súčasne aj príjemným spoločenským zážitkom. Nielen pre prezentáciu produktov na vysokej odbornej úrovni, ale aj umocnením jej dejiskom a  vyvrcholením zážitkovým menu snúbeným s dobrým vínom, pri neformálnych rozhovoroch sprevádzaných tónmi príjemnej hudby. Takéto nevšedné stretnutie profesionálov pripravili zástupcovia jedného z najväčších svetových výrobcov prípravkov na ochranu rastlín firmy BASF začiatkom decembra m.r., pre pestovateľov hrozna a producentov vína z Českej republiky a zo Slovenska. Všetko sa to odohralo v nádhernom historickom prostredí Mikulovského zámku.

Zdenka Šuranská
Foto autor

 

 

Tags:

07. 01. 17

Skúsenosti s aplikáciou Terra-Sorb® foliar vo vinohradoch

Aminokyseliny sú skupiny organických molekúl, ktoré tvoria podstatu obrovského množstva živých organizmov. Vo voľnej podobe alebo ako súčasť bielkovín majú svoje miesto v mnohých biologických procesoch, majúcich veľký význam. Ich syntéza a metabolizmus sú preto rozhodujúce po celú dobu životného cyklu rastlín. Terra-Sorb® foliar je špeciálny biostimulátor vytvorený na báze aminokyselín.

Ing. Peter Dráč

Tags:

06. 01. 17

Nové registrované prípravky a hnojivá na ekologické pestovanie rastlín

Do zoznamu prípravkov na ochranu rastlín bol v SR povolený ekologický prípravok Chitopron. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) podľa § 4 písmeno a) zákona č. 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe, ako príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu, zapísal tento prípravok do zoznamu prípravkov na ochranu rastlín povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, podľa Prílohy II . Prípravok sa môže používať v súlade s článkom 5 Nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu, v znení neskorších predpisov.

Tags:

05. 01. 17

Aktuálne zistenia o fytosanitárnom stave modranských viníc

Pri pravidelnej kontrole modranských viníc na účely cieleného riadenia fytosanitárnych zásahov, zisťujem okrem pozitívnych zmien v chotári (menej zanedbaných viníc, menej húštin, pokosené zelené plochy, pribúdajúce nové výsadby), aj výskyt a gradáciu staro-nových problémov. Biomonitoring vybraných lokalít v roku 2016 odhalil dve alarmujúce skutočnosti: výpadok krov v dôsledku ochorenia spôsobeného drevokaznými hubami – ESCA, resp. BDA, a nastupujúce zoslabovanie viničových krov v dôsledku Nepovírusov.

Tags:

03. 01. 17

Zkušenosti s ochranou révy vinné rostlinnými extrakty v roce 2016

Mezi vinohradníky dochází k častějšímu využívání přípravků povolených v ekologickém zemědělství. Přípravky jsou většinou určené k posílení odolnosti rostlin. Tyto přípravky disponují mechanismy, které umožňují stimulovat přirozenou obranyschopnost rostlin. Dále také zlepšují výživu révy vinné.

Tags:

01. 01. 17

Stimulujúce podmienky vytvorme vlastnou iniciatívou

Tradičnú vinársku otázku: Aký bude ten nasledujúci rok? – si teraz položme trochu ináč. Nepýtajme sa, či budú jarné mrazy, dostatok vlahy a jesenného slnka, ale čo nás čaká v podobe nových legislatívnych úprav, zákonov a nariadení, či už tých našich, alebo bruselských. Nemalo by to tak byť, ale je to tak. O úspechu či neúspechu vinohradníka a vinára rozhoduje v nemalej (zatiaľ snáď nie rozhodujúcej) miere to, čo mu nadelí politická vrchnosť, namiesto toho, aby tým jediným bola jeho vlastná hlava a pracovitosť, spoločne s troškou božieho požehnania, ktoré sa mu postará, aby napršalo vtedy keď má a slnka zasvietilo toľko, čo je treba.

Tags:

31. 12. 16

Manažment obsahu organických kyselín v hrozne, mušte a víne, na štyridsiatej siedmej a štyridsiatej ôsmej rovnobežke

Klimatické pomery 47. a 48. rovnobežky, dávajú našim vínam originalitu. Takéto vína majú šancu byť jedinečné, svieže, živé, expresívne. A popri týchto devízach prináša terroir Slovensko nemalé riziká, v podobe výkyvov medzi jednotlivými pestovateľskými ročníkmi. V roku 2016 dali enológom zabrať organické kyseliny, predovšetkým ich skladba. Silné jarné mrazy na konci apríla udreli na mnohých lokalitách vo fáze, keď mali mladé letorasty 2 – 5 listov.

Ing. Štefan Ailer, PhD., Doc. PeadDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD., Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre. 

Foto autor

Tags:

29. 12. 16

Malokarpatské hrozno „skované“ v pohári vína

Vinohradníctvo a vinárstvo Skovajsa sídli v starobylom vinohradníckom dome v Pezinku. Pôvodne vinohradnícku rodinnú firmu založil Milan Skovajsa v roku 1991. Dnes je producentom hrozna i vína, hospodári na takmer siedmich hektároch viníc v  Pezinku a Limbachu. Vyrába odrodové vína s malokarpatským rodokmeňom, pri ročnej produkcii približne 35 000 fliaš. Okrem odrodových vín nájdete v archíve rodiny S kovajsových aj ÚSMEV.

Pezinok, 17. november 2016 Katarína Ďurčanská

Foto archív vinárstva

Tags:

27. 12. 16

Poďakovanie vinárom

Odbor vinohradníctva a vinárstva Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) v Bratislave touto cestou ďakujeme všetkým vinárom, ktorí v ostatných dvoch rokoch prispeli vzorkami do izotopovej databanky Slovenskej republiky, ktorú Slovensko musí udržiavať podľa Kapitoly III Nariadenia Európskej komisie (ES) č.  555/20008. 

Ivana Benkovičová Odbor vinohradníctva a vinárstva ÚKSÚP

Tags:

25. 12. 16

Odpovedáme na otázky čitateľov

Otázka: Aký je rozdiel medzi biologickým a biodynamickým vinohradníctvom, respektíve vinárstvom

Oba tieto výrazy označujú alternatívny postoj ku konvenčnej produkcii hrozna a vína. Základnou filozofiou oboch je výroba produktu (hrozna, či vína), ktoré nebude zbytočne zaťažené cudzorodými látkami a ktoré bude vyrábané v súlade s prírodou. Z legislatívnej stránky sa tieto prístupy však významne líšia.

Katarína Furdíková

Ilustračné foto archív redakcie

Tags: