21. 10. 18

Uspokojivá vyzretosť a skorý začiatok zberu hrozna

„Z väčšej časti boli rakúske vinohrady schopné odolať obrovským horúčavám a nedostatku vlahy, ktoré boli charakteristické pre vegetačný cyklus ročníka 2018. Takže máme veľmi skoré a veľmi hojné vinobranie, ktoré vďaka pretrvávajúcim vysokým teplotám viedli k vyšším koncentráciám alkoholu a zároveň nižším koncentráciám kyselín vo výslednom víne. Celkový objem vyrobeného vína bude v každom prípade nadpriemerný, tešíme sa na približne 2,6 milióna hektolitrov vína,“ vyhlásil prezident Vinohradníckej asociácie Johannes Schmuckenschlager s odvolaním sa na vinobranie roku 2018, ktoré bude jedným z najskorším za posledné desaťročia.

Tags:

19. 10. 18

Dizertačné práce FCHPT STU v Bratislave s enologickou tematikou

Doktorandské štúdium je najvyššou formou univerzitného štúdia. Toto štúdium pripravuje absolventov na samostatnú vedeckú činnosť, ale aj zvyšuje špecializáciu pre prax. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave má právo vzdelávať a vykonávať skúšky v doktorandskom štúdiu v 17 odboroch: Chemická fyzika, Anorganická chémia, Organická chémia, Analytická chémia, Fyzikálna chémia, Makromolekulová chémia, Teoretická a počítačová chémia, Biochémia, Chémia a technológia životného prostredia, Ochrana materiálov a objektov dedičstva Riadenie procesov, Chemické inžinierstvo, Anorganická technológia a materiály, Organická technológia a technológia palív, Technológia polymérnych materiálov, Chémia a technológia požívatín a Biotechnológia. Práve Biotechnológia je odbor, v rámci ktorého je možné úzko sa špecializovať na enológiu.

Tags:

12. 10. 18

Prečo H 2O-COOL aj do pivničného hospodárstva?

Záujem spotrebiteľov o ekologickejšie a k prírode šetrnejšie produkty je najvýraznejší za posledné roky. Sme zástancami tohto životného štýlu a preto sme sa rozhodli nájsť ďalšie možnosti, ako obmedziť potenciálne škodlivé chemikálie v našich životoch.

Tags:

10. 10. 18

Kniha Vinařská technologie získala nejvyšší světové oborové ocenění

Nejen moravská, česká a slovenská vína sklízejí úspěchy na mezinárodních soutěžích. Nejvyšší ocenění ve vinařském oboru se teď dočkala také kniha doc. Ing. Josefa Balíka, Ph.D. a Ing. Jana Stávka, Ph.D. Vinařská technologie. Cenu Le Prix l´OIV 2018 Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví získala v kategorii Oenologie.

Tags:

05. 10. 18

Stáčení a ležení vín na kvasnicích

Správné načasování stáčení či volba doby ležení na kvasnicích, provzdušnění vína či naopak ošetření oxidem siřičitým hned po ukončení kvašení, patří i dnes mezi nejvyšší vinařská umění. Další vrcholnou vinařskou dovedností je schopnost scelování vín nejen různých odrůd, ale i různých technologických šarží stejné sklizně, tedy tvorby jedinečných kupáží vín – cuvée, které předčí vína, ze kterých bylo vytvořeno.

Tags:

01. 10. 18

Vyberali najlepšie Modranské víno

Koncom septembra (v dňoch 28. – 30.), sa v Modre konajú tradičné oberačkové slávnosti. Na podujatí spojenom najmä s vínom, ale tiež s folklórom a umením, odovzdajú ocenenia vinárom za ich úspešné vína, ktoré boli hodnotené na súťaži Víno Modranského vinobrania 2018.

Tags:

29. 09. 18

Čisté kultúry vínnych kvasiniek: Curriculum vitae

Ľudstvo vyrába a konzumuje víno viac než 8 tisíc rokov (Almeida et al., 2015; McGoverna et al., 2017). Jeho prvopočiatky siahajú do Gruzínska (6000 p.n.l.) a vďaka rozvíjajúcej sa stredomorskej civilizácii (4500 p.n.l.) sa stáva súčasťou európskej a neskôr celosvetovej kultúry ľudstva. Vinič je jednou z prvých rastlín, ktoré človek začal cielene pestovať a jeho plody patria k prvým, ktoré zámerne ďalej spracúvame. Až do polovice 20. storočia bola fermentácia vína vedená spontánne a vinári sa spoliehali len na kvasinky prirodzene sa vyskytujúce na viniči. Výsledok bol nepredvídateľný, bez možnosti regulácie. Neostávalo len sa modliť k Šesemovi, Bakchovi, Dionýzovi, Velesovi, či neskôr k svätému Urbanovi.

Tags:

25. 09. 18

Vplyv čistých kultúr kvasiniek Saccharomyces cerevisiae na senzorický profil ružových vín Cabernet Sauvignon

Ružové vína sú obľúbený nápoj, ktorý je aktuálne v centre pozornosti aj vo vedeckej sfére. Tento štýl vína sa vyrába z hrozna modrých odrôd, ale technológia výroby je viac podobná výrobe bieleho vína. Ružové vína sú charakteristické ľahkým telom, ovocnou a kvetinovou arómou a širokým spektrom odtieňov ružovej farby [1]. Vzhľadom na rastúcu popularitu sa v stredoeurópskych krajinách objem produkcie ružových vín výrazne zvyšuje [2]. Vôňa ružového vína je dominantným atribútom jeho kvality. Vo všeobecnosti sa aromatický profil vína skladá z prchavých organických zlúčenín (VOC), ktoré pochádzajú z rôznych zdrojov: primárne VOC pochádzajú z hrozna, sekundárne sa vytvárajú počas fermentácie a terciárne arómy sa vytvárajú počas dozrievania a starnutia vína [3].

Tags:

20. 09. 18

Metamorfózy na hone Trávniky

Januárová zima pevne držala v rukách svoje žezlo, mrazy zrážali ortuť teplomera hlboko pod nulu, brázdy po rigolovaní pokrýval sneh. Už ani fotoaparát nechcel skrehnuté ruky poslúchať. Taký bol môj prvý kontakt s honom, ktorý modranský vinohradník a vinár Miroslav Dudo hrdo nazýva svojim druhým domovom, svojim chrámom pod holým nebom, miestom, kde sa vždy cíti dobre – s honom Trávniky. Na nevysokom pahorku sa tiahne nad cestou z Kráľovej na Dubovú a od nepamäti svojimi výnimočnými pôdno-klimatickými podmienkami dáva šancu viniču, aby sa mu tu darilo. Na týchto miestach ho ako malého chlapca formovali dobré rady prarodičov, tu vnikal do tajomstiev budúcej profesie. V ten mrazivý deň mi s nadšením jemu vlastným porozprával a ukázal, ako z vinohradu desiatky rokov neošetrovaného a zarasteného náletmi, pripravil pôdu pre svoj nový vinohrad. Bola to náročná, ale s úspechom dovŕšená práca, pri ktorej sa musela využívať aj výkonná lesnícka mechanizácia (podrobne sme ju opísali v minuloročnom januárovom čísle nášho časopisu).

Tags:

15. 09. 18

Bakalárske práce s enologickou tematikou

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ponúka rôzne študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, ako aj kurzy ďalšieho vzdelávania, vrátane modulov pre Univerzitu tretieho veku. Prvý – bakalársky stupeň trvá tri roky a má päť študijných programov zameraných na chémiu, medicínsku chémiu, chemické inžinierstvo, biotechnológiu a potravinárstvo. Tento stupeň štúdia končí bakalárskym projektom a štátnou záverečnou skúškou, pričom študent získa titul “bakalár”. Študenti so záujmom o bližšie štúdium enológie si volia ako študijný smer biotechnológiu, no v rámci záverečnej práce sa s vínom môžu stretnúť aj študenti iných študijných programov. V školskom roku 2017/2018 sa enologickou problematikou zaoberali nasledujúce bakalárske práce.

Tags: