05. 01. 11

Dávno pestované odrody viniča — Rizling buketový

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora
Pri štúdiu ampelografickej literatúry sa často stretávame s odrodami, ktoré vo svojom názve nesú pomenovanie „rizling“. Z našich pestovaných odrôd sú to najmä Rizling rýnsky a Rizling vlašský, ale tieto odrody nie sú príbuzné — ide o dve celkom odlišné odrody. Existuje však skupina „rizlingov“, ktoré sú s Rizlingom rýnskym príbuzensky zviazané. Preto, že sa v západoeurópskom vinohradníctve Rizling rýnsky považuje za „kráľa odrôd“, ponecháva sa tento názov ako prvok vyjadrenia kvality odrody — aj pri skupine jeho príbuzenských odrôd.

Tags:

03. 01. 11

Vínna turistika — nadstavba vinohradníctva a vinárstva

Nepriaznivý vinohradnícky ročník 2010, opakujúce sa snahy o zavedenie spotrebnej dane z vína, opäť a ešte nástojčivejšie nastolili oprávnenú obavu o osud autentického slovenského vinohradníctva a vinárstva. O tejto problematike sa často diskutovalo, najmä však z úzko odborného a parciálneho pohľadu, zameraného na najnovšie trendy a inovačné postupy pri pestovaní hrozna, jeho spracúvania,  výrobe vína a  marketingu v nových ekonomických podmienkach. Aj touto formou sa zapájam do diskusie, s cieľom poukázať na veľmi dôležitú úlohu vinohradníctva, vinárstva a najmä vínnej turistiky v oblasti rozvoja regiónov a kvality života v nich, z pohľadu dávnej i nedávnej histórie a súčasnosti

Tags:

20. 12. 10

Správna orientácia — bio produkty

Naša firma, pôvodne ako NATURAL — ALIMENTARIA Bratislava, začala s ekologickou činnosťou pred dvadsiatimi rokmi, ako prvá na Slovensku, na výmere viac ako 8000 hektárov ornej pôdy, s pätnástimi mluvnými partnermi. Prvých pätnásť rokov takmer bez dotácií ( 50 eur/ha ornej pôdy a 100 eur/ha vinohradov). Napriek tomu, väčšina z partnerov vytrvala. Zo začiatku sa zameriavala na poradenskú činnosť, eskôr na obchod a v súčasnosti najmä na výrobu a spracovanie ekologických produktov.

Ing. Ján Domin, Natural Domin & Kušický, Veľký Krtíš

Tags:

15. 12. 10

Stanovenie aromatických zlúčenín

I. časť

Na XXXIII. kongrese pre vinič a víno sa okrem zdraviu prospešných látok vo veľkej miere venovala pozornosť aromatickým látkam v hrozne a vo víne. Aromatické zlúčeniny, vďaka ich charakteristickej aróme, sú považované za meradlo odrodovej charakteristiky hrozna, klasifi kácie vín, kontroly ich kvality alebo falšovania vína.

Ing. Jana Lakatošová, Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky CVRV Bratislava

Tags:

12. 12. 10

K 185. narodeninám zlatý sekt

Je výnimočné, ak deväť generácií spojí jedna značka. Dnes už 185 ročná víťazne kráča dejinami. „Toto šampanské je vynikajúce“, vyslovil kompliment pre sekt rodiny Hubertovcov v roku 1896 cisár František Jozef I. A to bol len začiatok dlhej a úspešnej cesty šumivého vína značky Hubert.

Zdenka Šuranská

Tags:

11. 12. 10

Burčiak — na ceste od muštu k vínu

Obdobie burčiaku sa už pomaly končí. Napriek tomu je burčiak ešte stále súčasťou konzumu a stolovania. Čo iné ponúknuť k pečenej husacine s lokšami, ako burčiak? Je tu aj iná možnosť. Napríklad červené víno. Mnohí však preferujú práve burčiak. Je to nápoj, ktorý nájdete málokde na svete. Aj keď ho vlastne nájdete všade tam, kde sa vyrába víno. Málokde ho však aj konzumujú. Väčšina sveta si radšej počká na mladé víno.V mnohých krajinách, ako napr. v Portugalsku, sa takýto produkt stále nazýva „muštom“…

Ing. Kararína Ďurčanská

(more…)

Tags:

05. 12. 10

Víno a zdravie

II. časť
V poslednej období sa stále častejšie diskutuje o tom, že pitie červeného vína pomáha znižovať výskyt chronických ochorení. Za tieto pozitívne účinky sú zodpovedné najmä flavonoidy a fenolové zlúčeniny. Na druhej strane odborníci upozorň

Tags:

02. 12. 10

Víno a zem

Úspešný producent vína je si vedomí, že vínna etiketa dotvára adjustáž fľaše a je prvým vizuálnym vnemom, s ktorým sa dostáva spotrebiteľ do kontaktu s vínom. Preto venuje veľkú pozornosť výtvarnému stvárneniu vínnej etikety, spÄşň

Tags:

02. 12. 10

Svätomartinsky košt

Tradícia Svätomartinského vína sa po stáročia vyvíjala svojbytným spôsobom, vychádzajúcim z koloritu Českých krajín, predovšetkým Moravy. Názov vína sa začal užívať už na dvore cisára Jozefa II, kedy sa na Sv. Martina končila vinárom pracujúcich u väčšiny sedliakov služba, víno bolo „vyčistené“ a bolo zvykom koštovať novú úrodu. Z iniciatívy Vinárskeho fondu ČR si víno s ochrannou značkou Svätomartinské, z vinárskych oblastí na druhom brehu rieky Moravy, postupne buduje novú tradíciu spätú s jesennou ochutnávkou. Slovenskej verejnosti sa s úspechom predstavilo po druhýkrát. Tentoraz v priestoroch bratislavskej Starej tržnice, na sviatok Svätého Martina, teda 11. 11. symbolicky o 11. hodine.

Zdenka Šuranská

Tags:

02. 12. 10

Isabel a jej konkurzy

S Isabelou sa poznám dobrých dvadsať rokov. Je to malá, územčistá, avšak príťažlivá a pekná ň panielka. Dlhý čas vedie v Madride senzorické laboratórium, organizuje medzinárodné konkurzy vín, vydáva vinárske časopisy, píše knihy, veľa cestuje… Radím ju do prvej desiatky žien na planéte, ktoré sú vo víne viac ako doma. Čo na tom, že pomaly ťahá na sedemdesiatku. Je inteligentná, vzdelaná, zbehlá, bystrá. Je to osobnosť, ktorú rešpektuje celý vinársky svet. O juhoamerickom subkontinente ani nehovoriac. Argentínski a čilskí vinári sa o nej vyjadrujú v superlatívoch. Aj našej odbornej vinárskej verejnosti je známa cez aktivity jej Equipo Teamu. Niekoľkokrát osobne a niekoľkokrát jej spolupracovníčky sa v minulosti zúčastnili na našich konkurzov Vinoforum a Muvina. Dobré vzťahy s ň

Tags: