08. 04. 10

Slovenskí vinári na Regiontour v Brne

Prvým tohtoročným stredoeurópskym veľtrhom cestovného ruchu je tradične GO Brno, ktorý už po 20. krát otvoril svoje brány. Spoločne na Regiontour v dň

Tags:

08. 04. 10

Preskúšané a zatriedené víno vo vinárskom roku 2008/2009

Pracovníci Skúšobne vinárskej Odboru vinohradníctva a vinárstva Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) aj vo vinárskom roku 2008/2009 zatrieďovali vína podľa v tomto období platnej legislatívy. Komisia na hodnotenie vína zasadala 38-krát a na jednom zasadnutí zhodnotila v priemere 56 vzoriek. Väčšina hodnotených vín boli akostné odrodové vína, vzrástol počet vín s prívlastkom, čo je potešiteľné, lebo úspešne sa presadiť na trhu môžeme len kvalitnými vínami.

RNDr. Jarmila Laštincová, PhD., Ing. Dušan Somorovský,
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Tags:

07. 04. 10

Vinum Superbum

ň tátna veterinárna a potravinová správa SR nadviazala na úspešný vlaň

Tags:

07. 04. 10

Zlato a stříbro na Moravu i Slovensko ze soutěže Bacchus U.E.C.

V době, kdy v Praze vrcholil galavečer ankety Vinařství roku, se v Madridu aplaudovalo nejúspěšnějším vínům na záěrečném ceremoniálu mezinárodní soutěže vín Bacchus. Od roku 1996 ji pořádá ň panělská unie degustátorů U.E.C. a i letos byl Bacchus součástí sětového grand slamu autentických soutěží Vinofed za patronace OIV (Sětové organizace pro víno a vinohradnictví) a UIOE (Mezinárodní unie enologů). Soutěž se po roce střídá s Premios Zarcillo, pořádanými ve Valladolidu.

Dr. Luboš Bárta

Tags:

06. 04. 10

Súťaž o zlaté nožnice odštartovala novú etapu

Tak ako číslo jedenásť zakladá novú desiatku, aj rez viniča hroznorodého tvorí základ budúcej úrody hrozna a kvality vína. Táto vzácna symbióza mi vystupuje do popredia už aj preto, že som kontinuálny pozorovateľ úspešne sa rozvíjajúcej súťaže, zameranej na podstatný agronomický fenomén pestovania viniča.

Zdenka Šuranská

Tags:

05. 04. 10

Úspěšná výstava na veletrhu VINEX 2010

Ve dnech 2.-5.3.2010 se na brněnském výstavišti konal mezinárodní veletrh VINEX 2010. Společnost HM, s.r.o., Hodonín se zde prezentovala na ploše téměř 400 m2, kde představila kompletní sortiment strojů pro práci ve vinohradě, ale také kompletní technologii pro sklepní hospodářství. Samozřejmostí bylo představení novinek v nabízeném sortimentu techniky a technologií. Nebylo možné na výstaě VINEX ukázat všechny stroje, které nabízíme a prodáváme. Jejich škála je tak široká, že to ani prakticky není možné.

Ing. Milan Janoštík, Mgr. Tomáš Macák, HM, s.r.o.
Zdenek Buštík, F-conrol

Tags:

03. 04. 10

Saccharomyces cerevisiae — z laboratória do praxe

Originálne víno je plodom lokality, ku ktorej sa viaže všetko s tým spojené — podnebie, pôda, odroda viniča, spôsoby ošetrovania i vinifi kačné postupy. Dôležitým prvkom ovplyvň

Tags:

02. 04. 10

Svätojurský tretí ročník

Svätojurský vinohradnícky spolok v spolupráci s mestom Svätý Jur už po tretí raz usporiadal Deň

Tags:

01. 04. 10

Vivando — nový a unikátny spôsob účinku proti múčnatke

Hubové choroby viniča spôsobujú pestovateľom hrozna každoročne množstvo starostí, pričom si ochrana voči ním vyžaduje vynakladanie nemalých fi nančných prostriedkov. Aj napriek tomu sa však vždy nepodarí vinič proti chorobám úspešne ochrániť. Raz ho ohrozuje múčnatka, inokedy sa zaznamenáva výrazný tlak peronospóry a napokon, nemalé škody vo vinohradoch spôsobuje aj botrytída.

František Polák

Tags:

28. 03. 10

Viac nocí kľudného spánku

Nástupy infekcií peronospóry, každoročne sa opakujúce s väčšou či menšou intenzitou, pripravujú väčšine pestovateľov viniča mnoho bezsenných nocí. Obzvlášť nebezpečné sú skoré napadnutia, pri ktorých dochádza k poškodeniu súkvetí a mladých strapcov. V tomto období infekcie bezprostredne ohrozujú samotnú úrodu. Nemenej významné je však aj silné napadnutie listov, spočiatku identifi kovateľné známymi žltozelenými olejovými škvrnami. V jeho dôsledku následne dochádza k redukcii asimilačnej plochy, čo sa prejaví výrazným znížením množstva a kvality zberanej úrody hrozna.

Ing. Marian Havliček
Bayer CropScience

Tags: