11. 01. 10

Novoročné úvahy

Opäť je tu nový rok, k tomu rok jubilejný. Desať rokov z 21. storočia nenávratne uplynulo, tak ako dvadsať rokov od „nežne riadenej“, rok od zavedenia eura, ale tiež od ohlásenia svetovej hospodárskej, a tým aj finančnej krízy. Každý z nás má dokonca svoje malé jubileum — všetci sme o rok starší …

Ján Domin

Tags:

08. 01. 10

Geneticky modifikované organizmy z pohľadu vinohradníctva a vinárstva

1. časť

V roku 2003 som ešte do časopis Vinohrad napísal článok1 venovaný téme geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Moje úvahy v tomto období vychádzali najmä zo všeobecného logického zhodnotenia problematiky, pričom som ale priznal, že moje poznatky týkajúce sa jej vedeckého, ekonomického, politického a administratívneho pozadia boli minimálne. Okrem toho sa mi nepodarilo získať žiadne informácie týkajúce sa eventuálnych experimentoch s genetickou manipuláciou viniča. Napriek tomu, som z dôvodu evidentných nezmyslov2 obsiahnutých v ofi ciálnej propagande, zaujal ku GMO opatrný až rezervovaný postoj: neodmietol som vedecký výskum v tejto oblasti, ale postavil som sa proti uvádzaniu na trh predmetných výrobkov, ktoré som považoval za predčasné, ako aj ich používaniu na výživu ľudí a zvierat. Zámerom príspevku bolo najmä otvorenie diskusie.

RNDr. Igor ň armír, PhD.

Tags:

05. 01. 10

Víno na sviatočný všedný deň

Navštíviť históriou opradenú, nevšednú tokajskú oblasť, zostúpiť do chladu a ticha trinásť metrov hlbokej, plesň

Tags:

05. 01. 10

Dávno pestované odrody viniča — Ezerjó

Na odrodu Ezerjó sa naši starší pestovatelia, najmä na južnom Slovensku, ešte pamätajú. Vo väčšom rozsahu sa tu pestovala až do polovice minulého storočia. Pripomeň

Tags:

15. 12. 09

Oberačkové slávnosti v Modre

Tradične v septembri sa v starobylých kráľovských mestách Malokarpatského regiónu konajú oberačkové slávnosti. Už viac ako 50 rokov sa mestá Modra a Pezinok striedajú pri organizovaní Malokarpatského vinobrania. V tomto roku pripadlo regionálne Malokarpatské vinobranie na Pezinok, mesto Modra malo svoje vinobranie 25. — 26. septembra. Slávnosti sú sviatkom ťažkej celoročnej práce vinohradníkov. V súčasnosti je vinohradnícka výroba na Slovensku v zložitom postavení, čoho svedkom sú stovky hektárov neobrobených vinohradov na úbočiach Malých Karpát.

J. Soukupová

Tags:

12. 12. 09

Svätomartinské vína očarili mladosťou

V znamení troch jedenástok sa niesla degustácia vín z tohtoročnej úrody hrozna vo vinohradov v Čechách a na Morave. Presne o 11 hodine 11.11. t.r. sa na Hlavnom námestí v Bratislave, pod záštitou primátora mesta Andreja Ďurkovského, slávnostne otvorili prvé fľaše Svätomartinského vína. Aj keď počasie nebolo v tento významný deň

Tags:

11. 12. 09

HORECA víno somelierov

Dvadsať krajín sveta — Argentína, Austrália, Cyprus, Česká republika, Čile, Francúzsko, Izrael, Južná Afrika, Libanon, Maďarsko, Nemecko, Nový Zéland, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Taliansko, Uruguaj, U.S.A. — sa prezentovalo na štvrtom ročníku medzinárodnej súťaži vín HORECA Víno Somelierov 2009. Už tradične ju zorganizovalo vydavateľstvo Sanoma Magazines Slovakia, konkrétne odborný časopis HORECA, v spolupráci so spoločnosťou EnoVia. Odborným garantom súťaže bola Asociácia somelierov Slovenskej republiky.

Tags:

10. 12. 09

Clube do vinho do porto de Bratislava

Tak znie po portugalský názov klubu, ktorý z iniciatívy Jeho Excelencie José Vieira Branco — veľvyslanca Portugalskej republiky na Slovensku — vznikol 14. októbra t.r. V sídle veľvyslanectva sa v tento deň

Tags:

07. 12. 09

Čajkovské vinobranie

Čajkovské vinobranie má v regióne Tekov mimoriadne dobré ohlasy a každoročne priláka do Čajkova stovky návštevníkov. Tohtoročné oslavy ozvláštnila návšteva členov Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu —EVIRS.

MUDr. J. Muráni
predseda Vinohradníckeho spolku V Čajkove

Tags:

06. 12. 09

Medzinárodné konkurzy vín v Bratislave v spomienkach riaditeľa

Trendy v spotrebe hroznového vína vo svete zaznamenávajú posun k výrobe vysokokvalitných vín a k ich spoločenskej a kultúrnej konzumácií. To si vyžaduje eliminovať nepriaznivé pestovateľské podmienky pre vinič hroznorodý i neodborné zásahy do výroby vína. Profesionálny degustátor vždy zistí príčiny zníženej kvality vína. Na to mu slúžia zmyslové orgány spôsobilé vnímať rozličné podnety, teda organolepticky zhodnotiť kvalitu aj z hľadiska spotrebiteľskej požiadavky. Vždy je to však subjektívne posúdenie vône, chuti, farby, čírosti, celkového dojmu z organoleptiky, s preferovaním ukazovateľa kvality podľa osobných alebo regionálnych zvyklostí. Na objektívne posúdenie kvality vína musí mať degustátor kompetný chemický rozbor z akreditovaného laboratória.

Prof. Ing. Alojz Vereš, DrSc.

Tags: