09. 09. 10

Dávno pestované odrody viniča — Kadarka modrá

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora

Kadarka modrá patrí k odrodám, ktoré sa u nás pestovali do 50. rokov minulého storočia v južných regiónoch Slovenska. Postupne ju nahradili kvalitatívne lepšie odrody.

Tags:

06. 09. 10

Nové krížence stolového hrozna

Ing. Ondrej Korpás, CSc. , Ing. Ondrej Korpás ml.

V ostatnom období sa v odborných i laických kruhoch šíria názory, že šľachtenie viniča na Slovensku stagnuje, ba dokonca speje k absolútnemu zániku. V príspevku prezentujeme aktivity dokumentujúce, že sa v  Strekove kontinuálne, pri využívaní skúseností a fundovaných znalostí dvoch generácií odborníkov, šľachteniu permanentne venujeme, čo dokumentujú aj predstavované výsledky našej práce — nové krížence stolových odrôd hrozna.

(more…)

Tags:

02. 09. 10

Svet vína, svet ľudí

Svet vína, Mundus Vini. Zhodou okolností je to názov jednej z „veľkých medzinárodných vínnych cien“ (Der grosse internationale Weinpreis) a či jednej „veľkej medzinárodnej prehliadky vín“. Poriada sa pravidelne koncom augusta a začiatkom septembra vo falckom Neustadt an der Weinstrasse. V tomto roku to už bolo po desiaty raz. V dvoch víkendových turnusoch sa vystriedalo 360 znalcov vín s cieľom ohodnotiť kvalitu 5883 vín zo 42 krajín  sveta. Za tých desať rokov existencie Mundus Vini sa tu prezentovalo celkovo 36 331 vzoriek a približne 11 tisícom vín bola udelená veľká zlatá, zlatá a strieborná medaila. Na ostatnej súťaži sa vína hodnotili v 7 kategóriach, 12 skupinách a v 83 kódovaných triedach.

(more…)

Tags:

31. 08. 10

Pozývame vás na HORECA VÍNO SOMELIEROV 2010

Spoločnosť EnoVia s.r.o., v spolupráci s odborným časopisom HORECA MAGAZINE , organizuje medzinárodnú súťaž vín HORECA VÍNO SOMELIEROV. Piaty ročník súťaže sa uskutoční v priestoroch kongresového centra hotela Gate One v Bratislave. Komisie budú vína hodnotiť 29. októbra t.r. a ofi ciálne vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční spoločne s odborným programom o mesiac neskôr. Súťaž je riadne uznaná Ministerstvom pôdohospodárstva SR. Jej garantom a súčasne prezidentom je Ing. Vladimír Hronský, nezávislý enológ, riaditeľ sekcie vzdelávania a degustácií Asociácie somelierov SR.

Tags:

26. 08. 10

Na Trophée Hubert 2010 súťažili najlepší somelieri

Význam a úroveň

Tags:

19. 08. 10

Agra poisťovň

Produkcia poľnohospodárskych plodín, priamo závislá od pôdno-klimatických podmienok, je počas celého vegetačného obdobia vystavená nemalým rizikám. Zabrániť nepredvídateľným a náhodným udalostiam, spôsobených nepriazň

Tags:

17. 08. 10

Veľkodistribúcia potravín a jej vplyv na predaj vína

II. časť

POKUSY O RIEň ENIE TRHOVÍCH DEFORMĂ

16. 08. 10

Camembert Sauvignon

V kruhu priateľov, priaznivcov vína a dobrej literatúry, uviedol Prof. Fedor Malík do života ďalšiu zaujímavú publikáciu pod názvom Camembert Sauvignon. Neprezentuje v nej však známu odrodu, aj keď k tomu prvý pohľad na zaujímavo ilustrovanú titulnú stranu zvádza, ale symbiózu kvalitného vína a dobrého jedla.

10. 08. 10

Úspech svetového kongresu O.I.V v Gruzínsku — schválená definícia „terroir“

XXXIII. Svetový kongres pre vinič a víno a 8. Valné zhromaždenie O.I.V. (Medzinárodná organizácia pre vinič a víno) sa konal 20. — 26. júna t.r. v gruzínskom Tbilisi. Ústredná téma kongresu „Dotkni sa histórie“ bola mimoriadne výstižná — skutočne sme sa s históriou stretávali na každom kroku. Vinári sa predstavovali pod spoločným mottom „Kolíska vína“, pretože sa tu našli historicky najstaršie skameneliny semienok viniča.

Ing. Jaroslava Kaň

09. 08. 10

Malé jubileum salóna veľkých vín

V poradí už piatu odbornú degustáciu najvyššej vinárskej súťaže na Slovensku — Národný salón vín Slovenskej republiky 2010 — zorganizoval koncom júna t.r. Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku. Výber vzišiel spomedzi šestnástich nominačných súťaží, do ktorých producenti prihlásili 7 774 vín. Z toho 2 536 vín získalo viac ako 84 bodov (aby sme boli presní, niektoré vína sa zúčastnili na viacerých súťažiach, v skutočnosti je to takmer 1 700 vín ktoré získali min. 84 bodov) a tým aj právo nominovať sa do Národného salónu vín. Do fi nálneho zápolenia prihlásilo 69 vinárov 430 vín, ktoré opäť zvýšili účasť na podujatí. Oproti minulému ročníku to bolo o desať vín a oproti prvému ročníku dokonca o 270 prihlásených vín viac. Počet súťažiacich vín z roka na rok narastá, čo dokumentuje, že označenie Národný salón vín je pre vinára významné prestížne ocenenie.

Ľudmila Miškovičová,
manažerka expozície Národný salón vín SR

Tags: