30. 07. 10

TRUNKFEST — úspešná konfrontácia kvality vín

Vinotéka TRUNK, ako jediná z vinoték, organizuje každoročne medzinárodnú súťažnú prehliadku vín TRUNKFEST, ktorej odborným garantom je Prof. Fedor Malík. Tak ako tradične aj tento rok, kedy vstupuje do novej desiatky, ju charakterizuje sústredenie vín z takmer celého sveta. Necelé dve stovky reprezentovali vinárov z Čiech, Rakúska, Maďarska, Talianska, Francúzska, ň panielska, Nemecka, Moldavska, Gruzínska, z Juhoafrickej republiky, ale aj z ďalekej Argentíny, Uruguaja, Čile a Austrálie. Samozrejme, najbohatšie boli zastúpené slovenské vína — 72 — a v tvrdej konkurencii špičkových vín pri medailovej žatve nezaostali.

Tags:

28. 07. 10

Dámsky club Hubert J.E. opäť ožil inšpiráciami

Konzumácia šumivého vína sa spája s pozitívnymi pocitmi, chvíľami pohody a radosti. V spojitosti s jeho sviežosťou, eleganciou, neskrývaným temperamentom a štýlom predstavuje lahodný nápoj, ktorý by nemal chýbať pri žiadnej výnimočnej príležitosti. Sekt dodáva aj bežnej chvíli pocit nevšednosti.

Tags:

25. 07. 10

Vysnené ň vajčiarsko a jeho vína

Je pravdepodobné, že vinič sa na území dnešného ň vajčiarska pestoval ešte v neolite (3000 — 1800 rokov p.n.l.). Až oveľa neskôr prišli so svojim vínnym posolstvom nekresťanskí Rimania. O pár storočí nastúpilo kresťanstvo a v okolí kláštorov sa vo veľkom budovali vinice. Mnísi uctievali Boha…a víno. Stáročia švajčiarske víno kultivovali v znamení diverzity. Diverzné boli kraje, podmienky pestovania, pôda, podnebie. Úhrnný objem zrážok v jednotlivých častiach krajiny sa pohybuje v rozmedzí 600 — 1900 mm ročne. Diverzní boli aj ľudia, ich kultúra, náboženstvo, história, zvyklosti. Vinič a víno sa prispôsoboval želaniam človeka. V neskoršom novoveku sa napríklad okolie Ženevy rýchlo adaptovalo na pestovanie kozmopolitných odrôd, Neuchatel hľadal inšpiráciu v Burgundsku, brehy ZĂĽrcher See zostali verné veľkému rodákovi Dr. MĂĽllerovi z údolia Thurgau.

Fedor Malík

22. 07. 10

Vinoforum Ostrava 2010

Dejiskom medzinárodnej prehliadky vín Vinoforum 2010 sa júni t.r. stala Ostrava. Nezvyčajné miesto na konanie takéhoto podujatia. Veď Ostrava má s vinárstvom len veľmi málo spoločné. Napriek tomu je toto mesto s vínom späté. Je pravidelným hostiteľom priaznivcov a milovníkov vína a usporiadateľom množstva stretnutí, na ktorých sa skloň

Tags:

22. 07. 10

CLEMENS: 58 rokov náskoku vďaka inováciám

Spoločnosť CLEMENS GMBH & CO. KG pozná nesporne každý ako výrobcu špičkovej vinohradníckej techniky. Cesta k tomuto postaveniu sa začala už pred 58 rokmi, kedy fi rmu spoločne založili bratia Bernard a Mathias Clemensoví. Ich prvým sériovo vyrábaným strojom sa v roku 1958 stal sedadlový pluh. Postupne sa spoločnosť rozrastala a vyvíjala do súčasnej podoby, kedy zamestnáva 110 pracovníkov a svoje výrobky predáva v 24 krajinách Európy, na blízkom východe v Izraeli a Libanone, ďalej v Južnej Afrike a samozrejme tiež v zámorských krajinách, ako je Austrália, Nový Zéland, Čile, Japonsko, Kanada a USA. Spektrum výroby spoločnosti CLEMENS tvoria tri odvetvia — technika pre vinohrady a sady, technológia pre pivničné hospodárstvo a výroba antikoróznych tankov, ďalej výroba špeciálnych strojov, napr. pre potravinársky a gumárenský priemysel. Zastúpenie pre Českú a Slovenskú republiku zverila fi rma CLEMENS od začiatku roku 2010 spoločnosti HM, s.r.o. so sídlom v Hodoníne.

Ing. Milan Janoštík, HM, s.r.o.

Tags:

20. 07. 10

Metódy analýzy vína

„Metódy analýzy vína“ bola ústredná téma seminára, ktorý začiatkom júna t.r. usporiadal v Piešťanoch Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky CVRV. Jeho garantom bola Ing. Jaroslava Kaň

Tags:

19. 07. 10

Rača, hlavné mesto frankovky

Vinohradnícka obec Rača leží na juhovýchodnom úpätí Malých Karpát vo výške 174 metrov nad morom. Je samostatnou mestskou časťou Bratislavy. Od centra hlavného mesta je vzdialená necelých osem kilometrov. Počet jej obyvateľov prevyšuje 22-tisíc. Slovenské hlavné mesto Frankovky modrej má skutočne bohatú vinohradnícku históriu. Ako jediná mestská časť odolala vo svojich vinohradoch urbanizačným tlakom veľkomesta, poctivo obhajuje vinársky fortieľ predkov a neúnavne rozvíja jedinečný charakter svojich vín.

Adriana Zalová, Vladimír Hronský

Tags:

13. 07. 10

Enologická tematika v diplomových prácach

Na oddelení Biochemickej technológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave tento rok úspešne ukončili inžinierske štúdium traja študenti, ktorých diplomové práce súviseli s enologickou tematikou. Ing. Jozef ň evcech obhájil prácu s názvom „ň túdium vplyvu autochtónnych kultúr Saccharomyces cerevisiae na senzorický profi l vína“, Ing. Adam Kučera sa venoval podobnej téme s názvom „Charakterizácia autochtónnych kultúr Saccharomyces cerevisiae a ich aplikácia do vinárskej praxe“. Tretím diplomantom bol Ing. Tomáš Augustovič, ktorý svoje štúdium zakončil prácou s názvom „Biokonverzia kyseliny jablčnej na kyselinu mliečnu“. Na priblíženie uvedených tém uvádzame abstrakty jednotlivých diplomových prác.

Tags:

12. 07. 10

Unimpex Bratislava predstavil nové technológie

Už dve desiatky rokov poskytuje fi rma Unimpex Bratislava služby producentom nápojov. Do povedomia sa zapísala ponukou moderných výrobných technológií a každoročne inovovaným sortimentom. O novinkách pripravovaných na tohtoročnú spracovateľskú sezónu informovala slovenských producentov vína koncom júna v hoteli Maxim vo Svätom Juri. Seminár, zorganizovaný spolu s fy ERBSLĂ–H Geinsenheim — prednášatelia Hannes Weninger a Siegmar Görtges — a BUCHER Vaslin — prednášatelia Gilles Cossanteli a Ăśrge Dionýz — bol zameraný na tému „Nové technológie výroby vína“. Početné auditórium prednášky mimoriadne zaujali a vyvolali podnetnú diskusiu. Niektoré aktuálne novinky fy Unimpex Bratislava vám priblížime v rozhovore s jej konateľom Ing. Karolom Kutlíkom.

Zdenka Šuranská

11. 07. 10

Výskyt huby Fusarium oxysporum vo vinohradoch

Pri diagnostike chorôb kmienkov viniča sa v ostatných rokoch v mnohých vzorkách vyskytovali okrem húb spôsobujúcich Petriho chorobu viniča aj huby rodu Fusarium sp. V tomto roku na jar sa po daždivom a chladnejšom počasí objavil na rezných plochách kmienkov viniča, na zdrevnatených častiach letorastov a v prasklinách letorastov oranžový exsudát s hojne sa vyskytujúcimi spórami tejto huby. Tento jav sa vyskytoval v rôznych vinohradníckych oblastiach.

Ing. Ľubomíra Kakalíková1, PhD, Ing. Ervín Jankura2
1Chateau Modra, a. s., Modra; 2CVRV — Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, Bratislava

Tags: