15. 05. 10

Víno a móda po prvý krát spolu

Krásne ženy a rýchle autá vraj patria k sebe. My sme však 16. apríla t.r. autá radšej nechali doma a vymenili ich za lahodné vína. Agentúra BellDuett v spolupráci s mestom Lučenec organizovala prvý ročník akcie Fashion and Wine gallery — módnu prehliadku spojenú s degustáciou vín. Myšlienka bola prebudiť zmysly zo zimnej melanchólie. A tak sme v prvej časti, pri módnej prehliadke pôsobili na zrak a v druhej časti — pri degustácii vín a syrov, na chute našich hostí.

Tags:

12. 05. 10

Šetrná a úsporná filtrácia

Výber z ponúkaných technologických zariadení na výrobu dobrého vína ovplyvň

Tags:

10. 05. 10

V Čile súťažili najlepší somelieri sveta

Púšť Atacama, pohorie Andy, Tichý oceán a ľadovcové polia Patagónie určujú geografi ckú pestrosť prekrásnej krajiny, dlhého a úzkeho pásu zeme obmývanej búrlivými vlnami oceánu. Ovplyvň

Tags:

08. 05. 10

Význam a účinok aplikácie tekutého hnojiva na list

Tekuté hnojivo aplikované na list účinne dopÄşň

Tags:

04. 05. 10

Atribúty životaschopnosti slovenského vína

Situácia týkajúca sa prebytkov vína na otvorenom európskom trhu je profesnej obci dobre známa. Konkurovať cenou tlaku vína „bez zemepisného označenia“, pochádzajúceho z produkčných krajín južnej Európy, je veľmi náročné. A nie len preto, že nové prístupové krajiny EÚ museli akceptovať nerovné pravidlá čerpania podporných prostriedkov v rámci celého poľnohospodárstva. Už dve desaťročia nie sme vo výrobe vína sebestační. Našim poslaním preto nie je produkovať masy vína bez mena a takmer bez ceny. To sme už prenechali iným. Nemusíme sa boriť s prebytkami a umiestň

Tags:

15. 04. 10

Ružové Vinalies 2010

Do Paríža, na 16. ročník svetoznámeho konkurzu vín „Vinalies Internationales“, som cestoval po desiaty raz. Plný očakávania a obáv. Predsa len, degustácia je to náročná, trvá tvrdých päť dní… a aj moja francúzština je biedna. Dnes som už doma a môžem konštatovať — zvládol som to. S úrovň

Tags:

10. 04. 10

Geneticky modifikované organizmy z pohľadu vinohradníctva a vinárstva

2. časť

Využitie inovačných biotechnológií vo vinohradníctve a vinárstve a sa sústreďuje do troch oblastí:  modifikácia genetiky viniča – modifikácia genetiky kvasiniek – modifikácia genetiky enzýmov

MODIFIKĂ

Tags:

08. 04. 10

Rojenie chrústov a škodlivosť pandráv v roku 2010

Pravidelne, od roku 2002, v druhom čísle časopisu uverejň

Tags:

08. 04. 10

Slovenskí vinári na Regiontour v Brne

Prvým tohtoročným stredoeurópskym veľtrhom cestovného ruchu je tradične GO Brno, ktorý už po 20. krát otvoril svoje brány. Spoločne na Regiontour v dň

Tags:

08. 04. 10

Preskúšané a zatriedené víno vo vinárskom roku 2008/2009

Pracovníci Skúšobne vinárskej Odboru vinohradníctva a vinárstva Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ÚKSÚP) aj vo vinárskom roku 2008/2009 zatrieďovali vína podľa v tomto období platnej legislatívy. Komisia na hodnotenie vína zasadala 38-krát a na jednom zasadnutí zhodnotila v priemere 56 vzoriek. Väčšina hodnotených vín boli akostné odrodové vína, vzrástol počet vín s prívlastkom, čo je potešiteľné, lebo úspešne sa presadiť na trhu môžeme len kvalitnými vínami.

RNDr. Jarmila Laštincová, PhD., Ing. Dušan Somorovský,
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava

Tags: