06. 06. 10

20. báhonská výstava vín

Aj keď sa výstava vín, usporiadaná trochu v ústraní — kus od hlavnej cesty — javila skôr menšou, zúčastnilo sa na nej 109 vystavovateľov, ktorí pripravili bohatú ponuku 321 kvalitných vín. Ako jeden z prvých návštevníkov som stihol okoštovať to najlepšie.

Tags:

03. 06. 10

Víno prezentujúce fortieľ tvorcu

V živote platí pravidlo, že úspech sa začína odvahou. Prirodzene, musí sa opierať o precíznu analýzu, ako aj o modelovanie budúceho zámeru. Ak jej oporu tvoria aj pevné základy v podobe vzdelania, bohatých odborných vedomostí a navyše aj dlhoročných skúseností na renomovaných pracoviskách, úspech sa nemôže stať chimérou. Vychádzajúc z týchto atribút, nováčikovi v kruhu pribúdajúcich rodinných fi riem — Repa winery — vytvoril jej majiteľ Ing. Jozef Repa nielen dobrý štart, ale aj istotu do budúcnosti.

Tags:

02. 06. 10

Víťazné vína vinárskeho Wimbledonu — aj z Nitry

Vinársky Wimbledon — takto nazývajú moravskí vinári najprestížnejšiu a najstaršiu súťažnú prehliadku vín v Českej republike, Valtické vinné trhy. Tie tohtoročné (konali sa 7. a 8. mája) majú poradové číslo 43, história Valtických vinných trhov však siaha do 19 storočia. V dnešnej dobe, keď vinárske súťaže stúpajú na popularite a každý rok sa v kalendári vinárskych podujatí objavujú nové miesta, adresy a názvy a ani ten najzanietenejší milovník vína by nedokázal hoci len letmo navštíviť každé z nich, sú Valtickévínne trhy skutočne stálicou a overenou známkou kvality.
Igor Mancel

Tags:

01. 06. 10

GRINAVSKÍ HROZEN 2010 prezentoval prírodné vína

Pod týmto názvom Grinavský hrozen sa konal v poradí už štvrtý ročník miestnej degustácie vín. V sobotu 10. apríla t.r. v priestoroch jubilujúcej Zň  (50.výročie vzniku) sa stretli milovníci malokarpatských vín. Tak ako po minule roky aj tentoraz mali možnosť ochutnať vína dorobené len v chotári Grinavy, tejto starobylej vinárskej lokality.

Jozef Baďurík, Grinava – Bratislava

Tags:

01. 06. 10

Dávno pestované odrody viniča — Zierfandler

Záujem o túto, dávno pestovanú odrodu viniča, prejavil v ostatných rokoch spoluautor príspevku Lubo Malatschek — potomok starej vinohradníckej limbašskej rodiny. Dedičstvo svojich predkov, ktorých minulosť má zmapovanú do 17. storočia — do obdobia spred 350 rokov — cieľavedome zveľaďuje. Pred tromi rokmi upozornil na Zierfandler šľachtiteľov Výskumnej a šľachtiteľskej stanice vinohradníckej a vinárskej v Modre. Z jeho iniciatívy začali odrodu, ktorá sa v dávnejšej minulosti pestovala v západnej časti Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, podrobnejšie študovať. Už v 60. rokoch m. s. ju šľachtitelia z Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho opísali ako zbierkovú odrodu ústavnej kolekcie viniča (Pospíšilová, 1981).

Dorota Pospíšilová, Lubo Malatschek, Rastislav Šimora

Tags:

30. 05. 10

Etanoltolerancia a osmotolerancia autochtónnych kultúr Saccharomyces cerevisiae

Počas fermentácie muštu sa kvasinky druhu S. cerevisiae musia vysporiadať s rôznymi stresovými faktormi. Schopnosť odolávať vysokému osmotickému tlaku, zvýšenej koncentrácii kyselín, narastajúcej koncentrácii etanolu a toxickému účinku oxidu siričitého, sú najčastejšie opisované technologické vlastnosti vínnych kvasiniek. Tieto vlastnosti sú esenciálne na posúdenie vhodnosti kmeň

Tags:

26. 05. 10

Vienále Topoľčianky 2010

S degustáciami a rôznymi súťažnými prehliadkami vín sa vždy ja jar akoby roztrhne vrece. Informovať o každej z nich na stránkach nášho časopisu je prakticky nemožné, a preto vám sprostredkúvame len to najzaujímavejšie a najvýznamnejšie, čo sa poli degustačnom deje.

Tags:

24. 05. 10

Jubilejná VITIS AUREA

Výstava vín VITIS AUREA zaznamenala v marci t.r. svoj desiaty ročník. Pod záštitou prezidenta SR v Modre — hlavnom meste vína a keramiky — sa na nej v marci t.r. prezentovalo 517 vzoriek vín z 11 krajín sveta od 130 vystavovateľov. Už tradične, popri domácich, najviac zahraničných vín bolo z ČR, nasledovalo Rakúsko a Maďarsko. Členovia jedenástich odborných degustačných komisií — ich prácu usmerň

Tags:

20. 05. 10

Chloróza u révy vinné a podíl podnoží na jejím vzniku

Chlorózu se zařazuje mezi jednu ze základních fyziologických poruch, které se vyskytují u révy vinné. Chloróza u révy vinné není novým problémem, vyskytovala se při pěstování révy vinné prakticky vždy. Je možné ji definovat jako poruchu révy vinné, která souvisí s hospodařením s železem (GĂ„RTEL, 1965).

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Ústav vinohradnictví a vinařství,
Zahradnická fakulta Mendelova univerzita, Lednice na Moraě

Tags:

18. 05. 10

Šesťstoročná vínna pivnica v štrasburgskej nemocnici

Pri ostatnej návšteve ň trasburgu sa mi naskytla neobvyklá príležitosť — navštíviť 616 ročnú vínnu pivnicu, ktorá je dodnes funkčná a v produkčnej prevádzke. Nachádza sa v centre ň trasburgu, v rozsiahlom areáli bývalého hospicu, v súčasnosti fungujúcom ako univerzitná nemocnica. V jej podzemí je vybudovaná hustá sieť chodieb a pivníc, ktoré tvorili súčasť obranného opevnenia mesta.

Vincent Blaško

Tags: