03. 02. 10

VI. VinoFem — o víne rozhodovali dámy

Bezchybná organizácia, zaujímavé vína, pohotové a precízne hodnotenie pomocou výpočtovej techniky, pokojná a príjemná atmosféra — tak charakterizujú Medzinárodný dámsky konkurz vín VinoFem jeho pravidelné učastníčky. V novembri m.r. sa konal už jeho šiesty ročník. Maďarská enologička Gabriela Szlovák — autorka myšlienky využiť citlivé zmysly nežného pohlavia pri hodnotení vín a spolu organizátorka podujatia — ho už po druhýkrát lokalizovala do maďarského mesta Frankovky modrej, do historického Sopronu.

Zdenka Šuranská

Tags:

03. 02. 10

Tokaj Regnum a jeho aktivity

Termín „Tokaj“ je v súčasnom období frekventovanejšie skloň

Tags:

02. 02. 10

Večer plný inšpirácií

V pozvánke do dámskeho Hubert clubu v priestoroch reštaurácie Flowers v Erdödyho paláci v Bratislave začiatkom decembra m. r. , sľuboval hostiteľ — spoločnosť Hubert J.E. — večer plný prekvapení. Bolo prirodzené, že očakávanie pred začiatkom jedinečného podujatia, gradovalo. Aj keď nebolo tajomstvom, akým programom bude večer naplnený. Mal sa niesť v znamení snúbenia sektu a jedla — kvalitného sektu od hostiteľa, významného stredoeurópskeho producenta so širokým portfóliom produktov — a jedla pripraveného Jaroslavom Žídekom, šéfkucharom Erdödyho paláca.

Tags:

02. 02. 10

Zásady celoročnej ochrany viniča hroznorodého

Vážení vinohradníci, odporúčam vám prečítať si niekoľko poznámok, ktoré považujem za potrebné pripojiť k Ochranárskemu kalendáru, uverejnenom na str. 6, 7, 8.

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Tags:

01. 02. 10

ProWein — atlas vína

Na medzinárodnom veľtrhu ProWein 2010 sa v dň

Tags:

01. 02. 10

Medzinárodné porovnávacie skúšky spôsobilosti laboratórií

Medzinárodné medzilaboratórne testy spôsobilosti sú výbornou metódou potvrdenia správnosti meraní v akreditovanom laboratóriu. Akreditačné orgány preto k procesu uznania certifi kácie, resp. akreditácie, vyžadujú úspešnosť v medzinárodných testoch spôsobilosti (norma ISO/IEC 17025:2005). Programy medzilaboratórnych porovnávaní skúšok (meraní v laboratóriu) sa uskutočň

Tags:

29. 01. 10

INTERVITIS INTERFRUKTA — globálne fórum inovácie

Obidva medzinárodné smerodajné veľtrhy — ProWein v DĂĽsseldorfe a INTERVITIS INTERFRUCTA v Stuttgarte — rozvíjajú svoju marketingovú spoluprácu pod mottom „To najlepšie z obchodu a techniky“ a po prvý raz sa konajú v termínoch tesne za sebou.

Tags:

27. 01. 10

Záujem o SIMEI narastá

Opäť sa potvrdilo, že medzinárodná výstava SIMEI, konajúca v talianskom Miláne, je svetovým lídrom v expozícii strojov, technológií, zariadení a produktov pre vinárstvo a na plnenie a balenie nápojov. V minulom roku sa konal v znamení ústrednej myšlienky “ Udržateľný rozvoj produkcie, pozornosť životnému prostrediu, bezpečnosť pre
spotrebiteľa“, čo organizátori považujú za nové úlohy a faktory pre úspech v podnikaní.

Tags:

23. 01. 10

Karbonická macerácia

V článku uverejnenom v našom časopise pod titulkom „Svätomartinské vína očarili mladosťou“ (6/2009), sa o.i. uvádza, že pri výrobe Svätomartinských vín (mladých vín) sa môže uplatniť aj karbonická macerácia. V nasledujúcom príspevku reagujeme na listy našich čitateľov, ktorí nás požiadali o sprostredkovanie informácií o tejto metóde výroby vína.

Karbonická macerácia (mechanický preklad výrazu maceration carbonique), správnejšie macerácia v atmosfére (prostredí) oxidu uhličitého, je jedna z metód výroby červených vín. Spočíva vo fermentácii rmutu hrozna v anaeróbnych podmienkach.

(more…)

Tags:

21. 01. 10

Jubilejný Deň

V polovici septembra, dva mesiace pred sviatkom milovníkov vína, som sa na webovej stránke Malokarpatskej vínnej cesty dozvedel, že vstupenky na jubilejný X. ročník Dň

Tags: