13. 08. 09

MUVINA 2009 povýšila Prešov na mesto kultúry svetových vín

Pri písaní týchto riadkov mi v zmysloch doznievajú vône a chute približne 40 vín z celého sveta, ktoré získali zlaté a strieborné medaile na XIV. ročníku medzinárodnej súťaži vín MUVINA. Vychutnával som ich v spoločnosti podpredsedu súťaže Ing. S. Markoviča a ďalších milovníkov vína. Aj keď sú mestá Prešov a Košice od seba vzdialené 30 km, v tento deň

Tags:

09. 08. 09

Enologická tematika v diplomových prácach

Na oddelení Biochemickej technológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave tento rok úspešne ukončili inžinierske štúdium tri študentky, ktorých diplomové práce boli zamerané na enologickú tematiku.

Tags:

07. 08. 09

Sélections Mondiales des Vins Canada

V kanadském Québecu proběhla v červnu další ze soutěží sětového „grand slamu“ Vinofedu – Sélections Mondiales des Vins Canada, která je nejvýznamnější mezinárodní soutěží vín na severoamerickém kontinentu, konanou podle pravidel a pod patronací OIV Mezinárodní organizaci pro vinařství a vinohradnictví OIV tu zastupoval generální sekretář Yann Juban. V hotelu Royal Palace v Québec City hodnotilo 10 šestičlenných mezinárodních komisí po pět dnů celkem 1836 vzorků vín od více než 600 producentů ze 32 zemí — v tom třicítku vín z České republiky, zaslaných Národním vinařským centrem.

Dr. Luboš Bárta

Tags:

05. 08. 09

Slnko v pohári floridského ovocného vína

Každá moja cesta do zahraničia, nevynímajúc ani bežnú turistickú, je už tradične spojená s návštevou vinoték a vinárskych podnikov. Popri tom starostlivo „študujem“ vínne karty v každej reštaurácii v ktorej sa zbavujem pocitu hladu, hľadám nevšednosti, porovnávam často neporovnateľne, samozrejme aj ceny. Kritickým pohľadom sledujem somelierov, a neraz si neuvedomujem, že nesedím ako člen poroty v simulovanej reštaurácii na somelierskej súťaži. Táto moja profesionálna deformácia má nesporne veľa výhod. Umožň

Tags:

03. 08. 09

V prospech kvality vína

Firma VINAGRO, a. s. pripravila producentom vína pre tohtoročnú spracovateľskú sezónu niekoľko noviniek

Tags:

03. 08. 09

Výživa a hnojenie viniča hroznorodého vo vinohradníckej oblasti Tokaj

Úvod
Vinič hroznorodý, ako kultúra pestovaná na danom stanovišti dve až tri desaťročia, si na zabezpečenie dostatku živín v pôde vyžaduje mimoriadnu pozornosť. Rodiace vinohrady je potrebné začať hnojiť od piateho roku od výsadby sadencov. Zameriavame sa predovšetkým na udržovacie vápnenie, pravidelné hnojenie organickými hnojivami a na hnojenie s priemyselnými hnojivami, nahradením makro a mikroživín. Pri nástupe rodivosti, v piatom roku po výsadbe, by vinič mal mať optimálny obsah živín v pôde. V ďalších rokoch je potrebné zabezpečiť výživu nahradzovacím systémom, v závislosti od pestovaných odrôd viniča, ich nárokov na živiny, dosahovanú úrodu a odber živín hroznom, listami a drevom viniča (Vanek 1996, Fecenko, Ložek 2000, Ložek a kol. 2006).

Ing. Pavol Krempa, Katedra agrochémie a výživy rastlín,
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra

Tags:

31. 07. 09

VINOFORUM 2009

Myšlienka Prof. Fedora Malíka, ktorý v roku 1991 spolu s bývalým ministrom poľnohospodárstva Mgr. Jože Protnerom založil medzinárodnú prehliadku vín VINOFORUM, sa úspešne ďalej rozvíja. A tak už po 18. raz sa na prestížnej výstave stretli v júli t.r. vína z celého sveta, aby prezentovali svoju výnimočnosť, získali priazeň

Tags:

30. 07. 09

Ovocné vína

Ovocné vína sa vyrábajú kvasením muštov prakticky všetkých druhov ovocia, s výnimkou plodov viniča hroznorodého. Tak ako pri hroznovom víne, tak tak aj pri ovocných vínach je princípom výroby alkoholová fermentácia sacharidov prítomných v ovocí na etanol a oxid uhličitý. Oproti spracovaniu hrozna, ktoré má v technológii aj v legislatíve svoje nezameniteľné miesto, sú v spracované ovocia malé odlišnosti. Zásadný rozdiel medzi technológiou hroznového a ovocného vína je ten, že do ovocného vína možno zapracovať vodu.

Katarína Furdíková, Jan Pokorný

Tags:

27. 07. 09

Quo vadis hodnotenie vína

Patrím do seniorskej skupiny vinárov, a preto mi prepáčte, keď sa v nasledujúcich riadkoch, ktorými sa zapájam do diskusie na tému hodnotenie vína, vrátim o nejaké desaťročie späť. Nemienim spomínať na „staré dobré časy“, iba pripomenúť, že všetko má niekde svoj začiatok a aj súvisí s témou.

Milan Hanzuš

Tags:

27. 07. 09

Spontánne či organizované systémy vo vinohradníctve

V ostatnom období sa často stretávame s rôznymi organizovanými „systémami“ vo vinohradníctve, ktoré majú rôzne zameranie, ciele a podmienky na realizáciu. Ich aktuálnosť podnecujú rôzne skutočnosti — od situácie na trhu s vínom, cez snahy starostlivosti o životné prostredie, až po hľadanie zdravých koreň