Produkcia poľnohospodárskych plodín, priamo závislá od pôdno-klimatických podmienok, je počas celého vegetačného obdobia vystavená nemalým rizikám. Zabrániť nepredvídateľným a náhodným udalostiam, spôsobených nepriazň

Tags: