2. časť

Využitie inovačných biotechnológií vo vinohradníctve a vinárstve a sa sústreďuje do troch oblastí:  modifikácia genetiky viniča – modifikácia genetiky kvasiniek – modifikácia genetiky enzýmov

MODIFIKĂ

Tags: