II. časť
V predchádzajúcom čísle časopisu sme vám priblížili charakteristiku výnimočného stromu — korkového duba. Skončili sme pri očíslovaní stromu po zbere.

Denisa Jančovičová

Tags: