Hovorí vám niečo pomenovanie Quercus Suber L.? Tým viac sčítaným asi áno, tým, čo z nedostatku času menej čítajú, asi nie… Korkový dub, tak sa do našej reči tento názov preloží. Po portugalsky Sobreiro, Sovereiro či Sobro. Rastie v korkových hájoch prevažne v Portugalsku, ň panielsku, ale aj v Taliansku, Francúzsku či na severe Afriky.

Tags: