Púšť Atacama, pohorie Andy, Tichý oceán a ľadovcové polia Patagónie určujú geografi ckú pestrosť prekrásnej krajiny, dlhého a úzkeho pásu zeme obmývanej búrlivými vlnami oceánu. Ovplyvň

Tags: