Správný výběr podnože je základem úspěšného a dlouhodobého pěstování révy vinné. Podnože mají významný vliv také na intenzitu růstu keře, výnos, kvalitu hroznů a výživu révového keře.

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., ústav vinohradnictví a vinařství, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Tags: