V uplynulých rokoch sme v našich vinohradoch čoraz častejšie zaznamenávali výskyt krov s typickými príznakmi stolburu viniča. Pôvodcom choroby je fytoplazma. Charakter a rýchle šírenie choroby vo vinohradoch väčšiny stredoeurópskych štátov, vrátane Slovenska, proti ktorej neexistuje priama ochrana, nás upozorň


Ing. Gašpar Vanek, CSc.

V uplynulých rokoch sme v našich vinohradoch čoraz častejšie zaznamenávali výskyt krov s typickými príznakmi stolburu viniča. Pôvodcom choroby je fytoplazma. Charakter a rýchle šírenie choroby vo vinohradoch väčšiny stredoeurópskych štátov, vrátane Slovenska, proti ktorej neexistuje priama ochrana, nás upozorň

Tags: