Patrím do seniorskej skupiny vinárov, a preto mi prepáčte, keď sa v nasledujúcich riadkoch, ktorými sa zapájam do diskusie na tému hodnotenie vína, vrátim o nejaké desaťročie späť. Nemienim spomínať na „staré dobré časy“, iba pripomenúť, že všetko má niekde svoj začiatok a aj súvisí s témou.

Milan Hanzuš

Tags: