Drvivá väčšina súťaží vín sa koná vždy na tom istom mieste. Názov mesta či krajiny býva potom súčasťou názvu, značky súťaže. Medzinárodné konkurzy trvajú obyčajne niekoľko dní a tak si organizátori každoročne lámu hlavu nad tým, aký sprievodný program pripraviť pre degustátorov, najmä ak ide o skupinu, ktorá sa obmieň

Drvivá väčšina súťaží vín sa koná vždy na tom istom mieste. Názov mesta či krajiny býva potom súčasťou názvu, značky súťaže. Medzinárodné konkurzy trvajú obyčajne niekoľko dní a tak si organizátori každoročne lámu hlavu nad tým, aký sprievodný program pripraviť pre degustátorov, najmä ak ide o skupinu, ktorá sa obmieň

Tags: