Pred nedávnom sa mi dostal do ruky katalóg z 1. ročníka Hontianskeho súdka. Náhodou. Niečo som v rýchlosti (ako v poslednom čase snáď všetko) hľadal v garáži a zrazu som objavil zabudnutý katalóg. Zastavil som sa, začal ho čítať a v mysli sa mi hneď vynorila kopa spomienok. Hneď som si spomenul na ten pocit, keď som ho prvýkrát dostal do ruky. Kedy? No asi dve hodinky pred prvou verejnou degustáciou 21.5.2010.

V Dudinciach 5.5.2019
Adrián Gunár a Róbert Lauko, foto autor

Tags: