Metamorfózy skvostu historickej architektúry kaštieľa v Belej som mala možnosť sledovať dve desiatky rokov. S obdivom a nadšením. Uchvacoval svojou monumentálnosťou, zbavujúc sa postupne nánosov neúprosných rokov devastácie. Bolo mi umožnené spoznať aj víno, ktoré v roku 2001 slávnostne opúšťalo ešte holé múry kaštieľa, aby dobilo svet. Aby na svojom víťaznom ťažení nielen do Mekky vinárstva v Európe, ale do všetkých kontinentov sveta získavalo svojich priaznivcov. Prezentovalo pre mnohých dovtedy takmer neznámy vínorodý kraj na malom Slovensku, ale predovšetkým majstrovstvo uznávaného profesionála, vinohradníka a vinára, človeka naplneného nezlomnou energiou a entuziazmom, ktorý svoju lásku k viniču dokázal pretaviť do úchvatného vína, tekutého slnečného lúča – Ing. Miroslava Petrecha.

Zdenka Šuranska

Tags: