V Národnom salóne vín SR sa v júni t.r. prezentovala a degustovala ďalšia kolekcia slovenských vín, tentoraz od producenta Pivnica Tibava. Vína zo Zemplína, z južných svahov vulkanického Vihorlatu, predstavil technológ vinárstva Ing. Kamil Červenka.

-kď- Foto autor